Om- och tillbyggnation

Om- och tillbyggnationer som ger nya utrymmen

Med mindre ombyggnationer eller tillbyggnader kan hus och byggnader få nya möjligheter. Köket kan få bättre arbetsytor om en vägg rivs, eller ett garage få plats med hobbyrum med hjälp av en tillbyggnad. Funderar du på hur du kan få större utrymme eller bygga om för att få en bättre planlösning är du alltid välkommen till oss för att diskutera idéer och lösningar. Knuts Bygg har många års erfarenhet och våra hantverkare har både erfarenheten och kunskap som krävs för ett bra resultat. 

Få hjälp med alla steg vid om- och tillbyggnad

Tänk på att förbereda din ombyggnad eller tillbyggnad och ansök i tid om bygglov. Beroende på ort kan det dröja flera veckor innan du har klartecken för att starta. Se till att du har gjort en budget och stämt av tidplan med de leverantörer som har fått uppdraget. Hos oss har du alltid en kontakt och sedan kan vi med våra underleverantörer se till att du exempelvis har VVS-tekniker, elektriker eller murare tillgänglig om och när så behövs. Det gör processen enklare och effektivare – och du kan snabbare njuta av ett klart resultat. När tillbyggnaden eller ombyggnaden är färdigställd finns vi på plats tills den är besiktigad och godkänd. Vill du, ser vi självklart till att du får hjälp med slutstädning.

Kontaktuppgifter

Använd rotavdrag vid om- och tillbyggnation
Rotavdrag kan användas när du anlitar ett företag för reparation, tillbyggnad eller ombyggnad. Det innebär att du kan göra avdrag från din skatt gällande arbetskostnaden. Rotavdraget räknas samman med eventuellt rutavdrag och uppgår just nu till 50 000 kronor per person och år. Material- och resekostnader ingår inte, och det finns också begränsningar i vilka uppdrag som kan ingå och vara giltiga för rotavdrag. Du måste exempelvis bo i bostaden för att rotavdrag ska gälla och du får inte anlita en närstående att utföra uppdraget. Det företag du anlitar ska vara registrerat för F-skatt. Mer information kring detta finns på Skatteverkets webbsida. Läs mer här!


Kontakta oss för mer information