Nybyggnation

Gör verklighet av dina byggdrömmar

Att bygga nytt är att förverkliga sin egen dröm om hur ett nytt hus, garage, sommarstuga eller uthus ska vara. Det är en häftig resa som vi har hjälpt många kunder med under åren, och det finns få ögonblick som gör oss stoltare än när resultatet är byggstädat och besiktigat helt utan anmärkning. Hos oss på Knuts Bygg kan du få hjälp med alla stegen i processen, oavsett om du själv göra en del arbeten själv och stå som byggherre, eller om du ger oss förtroendet att vara din totalentreprenör. Vill du veta mer om hur det fungerar? Kontakta oss!

Från start till mål med nybyggnation

Det bästa med att bygga nytt, är att du kan skapa efter dina egna behov. Välj en samarbetspartner som kan hjälpa dig att skapa funktionella, snygga och hållbara lösningar för den byggnad du vill bygga. Det är en omfattande process, så välj en leverantör som kan vara ditt bollplank från början till slut. Tillsammans diskuterar vi fram den lösning som passar din budget och dina önskemål. Med många års erfarenhet och intresse för den senaste utveckling inom byggbranschen kan vi hjälpa till med både konstruktionsfrågor, uppvärmning såväl som materialval och olika isoleringstekniker.

Goda råd vid nybyggnation

Att få en bra start gör hela processen för nybyggnation enklare och effektivare. Här kommer Knuts Byggs bästa tips och råd:
 
Gör en budget. Tittat igenom din privatekonomi och räkna på bygg- och boendekostnaderna. Börjar redan här en dialog med din bank och försök också ta höjd för olika utmaningar i projektet som kan påverkar din ekonomi. Kontakta gärna oss för en förutsättningslös diskussion för att få bra input vad gäller kostnader och kritiska punkter i projektet.
 
Analysera tomten. Hitta rätt plats för din nybyggnad och var noga med att undersöka tomten så att huset, garaget eller uthuset byggs på absolut rätt plats. Kanske behövs tomten dräneras innan eller krävs det schaktning, sprängning eller andra markarbeten för att nybyggnationen ska få de bästa förutsättningar. Hur ser det ut med kommunalt avlopp och vatten? Finns det planbestämmelser som kan påverka? Lägg tid i den här fasen och var noggrann, det lönar sig i längden.
 
Välj rätt hus. Ska din nybyggnad vara helt unik eller vill du använda en lösning som redan finns idag? Att bygga nytt ger dig många möjligheter men tänk på att ett kataloghus idag kan anpassas relativt mycket i planlösningen. Det kan ge dig en mer kostnadseffektiv lösning än ett arkitektritat, så kallat lösvirkeshus, eftersom processen när du ritar och bygger från grunden ibland kan vara svår att överblicka. Vår erfarenhet är dock att valet av samarbetspartner kan har stor betydelse. Välj ett byggföretag som har bra kontakter med olika arkitekter och ett stort kontaktnät av entreprenörer. Det ger dig fler möjligheter och med en kontakt som samordnar, blir det enklare överblicka alla delar i projektet. Kontakta oss, så berättar vi mer om hur Knuts Bygg jobbar. 
 
Lägg tid på uppstarten. Se till att du har alla papper i ordning innan nybyggnationen startar. Du behöver ha ett köpeavtal om du väljer ett kataloghus. Du behöver ha en nybyggnadskarta där ditt hus eller byggnad är inritad och kartan beställer du av kommunen. Se till att du också vet vilka kontroller som kommunen eventuellt ska göra under byggprocessen. Att missa en sådan innebär oftast onödiga straffavgifter. Du behöver också bygglov där du i din ansökan ska lämna in ritningar och utse någon som är kontrollansvarig för nybyggnationen. När bygglovet är godkänt ska alla handlingar kontrolleras av kommunen i ett tekniskt samråd, där en kontrollplan upprättas. Väljer du oss som samarbetspartner hjälper vi dig genom varje steg på vägen.  
 
Se till att vara försäkrad. Det finns olika försäkringar att teckna och vissa försäkringar, som färdigställandeförsäkring, kan vara obligatorisk för att din bygganmälan och ditt bygglov ska gå igenom. Ytterligare en försäkring som ger trygghet är nybyggnadsförsäkring som kan tecknas av byggherre, husleverantör eller entreprenör. Den gäller tio år och ersätter skador som uppstår på grund av felaktigt utfört arbete. Knuts Bygg har alltid gällande försäkringar enligt de krav byggbranschen ställer. Det är en självklarhet för oss.


Kontaktuppgifter

Använd rotavdrag vid om- och tillbyggnation

Rotavdrag kan användas när du anlitar ett företag för reparation, tillbyggnad eller ombyggnad. Det innebär att du kan göra avdrag från din skatt gällande arbetskostnaden. Rotavdraget räknas samman med eventuellt rutavdrag och uppgår just nu till 50 000 kronor per person och år. Material- och resekostnader ingår inte, och det finns också begränsningar i vilka uppdrag som kan ingå och vara giltiga för rotavdrag. Du måste exempelvis bo i bostaden för att rotavdrag ska gälla och du får inte anlita en närstående att utföra uppdraget. Det företag du anlitar ska vara registrerat för F-skatt. Mer information kring detta finns på Skatteverkets webbsida. Läs mer här!
​​​​​​​

Kontakta oss för mer information